「Hŭ-ngék」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(// Edit via Wikiplus)
 
'''Hŭ-ngék''' (呼吸) sê [[sĕng-ŭk]] gì siŏh cṳ̄ng sĕng-lī dâi-siâ hiêng-chiông. [[Nè̤ng]] gâe̤ng [[buô-ṳ̄ dông-ŭk]] sê kĕk [[hié (ké-guăng)|hié]] lì hŭ-ngék gì.
 
{{Authority control}}
[[Category:Sĕng-lī]]