「Nàng-chṳ̆ng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Nàng-chṳ̆ng''' sê Dṳ̆ng-guók Sé-chiŏng-sēng gì siŏh ciáh dê-ngék-chê. Category:Sé-chiŏng
 
 
'''Nàng-chṳ̆ng''' sê [[Dṳ̆ng-guók]] [[Sé̤ṳ-chiŏng-sēng]] gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.
 
[[Category:Sé̤ṳ-chiŏng]]