「Sé-chiŏng-sēng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
机器人:修正双重重定向至Sé̤ṳ-chiŏng
(Dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng gáu Sé-chiŏng
 
~ (机器人:修正双重重定向至Sé̤ṳ-chiŏng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[Sé̤ṳ-chiŏng]]
2,114

次編輯