「Dài-báe̤k」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{twinLAT|臺北}}
{{Infobox settlement
 
|name = Dài-báe̤k-chê
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|official_name = {{lang|zh|臺北市}}
|+<font size="+1">'''Dài-báe̤k'''
|settlement_type = [[Dĭk-hăk-chê]]
|-
|image_skyline align="center" colspan=2 | [[File: = Taipei City Location Mapmontage.png|200px]]PNG
|imagesize =
|-
|image_caption =
| '''Hèng-céng-kṳ̆ lôi-biék'''
|image_flag = Flag of Taipei City.svg
| Dĭk-hăk chê
|flag_size =
|-
|image_seal = Emblem of Taipei City.svg
| '''[[Miêng-cék]]'''
|seal_size =
| 271.8 km²
|image_shield =
|-
|shield_size =
| '''[[Ìng-kēu]]'''
|image_map = Taiwan ROC political division map Taipei City (2010).svg
| 2,626,104 (2007)
|mapsize =
|-
|map_caption =
|}
|subdivision_type = Guók-gă
|subdivision_name = {{flag|Dài-uăng}}
|leader_title =
|leader_name =
|area_total_km2 = 271.7997
|area_land_km2 =
|area_water_km2 = 2.7
|population_total = 2,619,920
|population_density_km2 = 9639.16
|timezone =
|utc_offset = +8
|timezone_DST =
|utc_offset_DST =
|latd=25 |latm=2 |lats= |latNS=N
|longd=121 |longm=38 |longs= |longEW=E
|website = [http://taipei.gov.tw/ taipei.gov.tw]
|}}
'''Dài-báe̤k''' (Háng-cê: 臺北, [[Mìng-nàng-ngṳ̄]]: ''Tâi-pak'') sê [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] gì [[siū-dŭ]]. Dài-báe̤k bău-guák Dài-báe̤k-chê gâe̤ng ciŭ-ùi gì [[Sĭng-báe̤k|Sĭng-báe̤k-chê]].
 
{{Commons|Taipei|{{PAGENAME}}}}
{{Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Hèng-céng-kṳ̆-uă}}
{{Authority control}}
[[Category:Siàng-chê]]
[[Category:Dài-uăng]]