「Tā̤-cék」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Tā̤-cék'''(體積) sê dò̤ lā̤ biĕu-sê nó̤h ciéng niŏh-uâi kŭng-găng gì liông. Cuòi sê siŏh ciáh săng-mì dô-liông. Nâ sê buóh siōng biĕu-sê si...)
 
 
'''Tā̤-cék'''(體積) sê dò̤ lā̤ biĕu-sê nó̤h ciéng niŏh-uâi [[kŭng-găng]] gì liông. Cuòi sê siŏh ciáh săng-mì dô-liông. Nâ sê buóh siōng biĕu-sê siŏh ciáh [[ṳ̀ng-ké]] diē-sié â̤ diō niŏh-uái ĭk-tā̤, cêu hô̤ lā̤ ciā ṳ̀ng-ké gì '''ṳ̀ng-cék'''(容積).
 
{{Authority control}}
[[Category:Só-hŏk]]
[[Category:Ŭk-lī]]