「Báe̤k Gṳ̆-bī-lô」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók chit ia̍h khì Báe̤k Gṳ̆-bī-lô
 
{{Infobox Country
'''Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók''', ([[Tū-ī-gì-ngṳ̄]]: Kuzey Kıbrıs) găng-chĭng '''Báe̤k Gṳ̆-bī-lô''', sê [[1974 nièng]] găk [[Tū-ī-gì]] ciĕ-tì â iù [[Gṳ̆-bī-lô]] hŭng-liĕk chók gì siŏh ciáh guók-gă, mŭk-cièng cuòng sié-gái nâ Tū-ī-gì siŏh ciáh [[ciō-guòng guók-gă]] sìng-nêng ĭ. Báe̤k Gṳ̆-bī-lô gì gṳ̆-mìng dâi dŏ̤-só sê [[Tū-ī-gì nè̤ng]], guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng [[Tū-ī-gì-ngṳ̄]], ciō-iéu séng [[Ĭ-sṳ̆-làng-gáu]].
|name = Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók
 
|native_name = {{lang|tr|Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti}}
|image_flag = Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg
|image_coat = Coat of arms of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg
|motto =
|national_anthem =
|image_map = Northern Cyprus (orthographic projection).svg
|capital = [[Báe̤k Nicosia]]
|area_km2 =
|area_rank =
|population_census =
|population_census_year =
|population_census_rank =
|population_density_km2 =
|population_density_rank =
|leader_title1 =
|leader_name1 =
|leader_title2 =
|leader_name2 =
}}
'''Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók''', ([[Tū{{lang-ī-gì-ngṳ̄]]: tr|Kuzey Kıbrıs}}) găng-chĭng '''Báe̤k Gṳ̆-bī-lô''', sê [[1974 nièng]] găk [[Tū-ī-gì]] ciĕ-tì â iù [[Gṳ̆-bī-lô]] hŭng-liĕk chók gì siŏh ciáh guók-gă, mŭk-cièng cuòng sié-gái nâ Tū-ī-gì siŏh ciáh [[ciō-guòng guók-gă]] sìng-nêng ĭ. Báe̤k Gṳ̆-bī-lô gì gṳ̆-mìng dâi dŏ̤-só sê [[Tū-ī-gì nè̤ng]], guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng [[Tū-ī-gì-ngṳ̄]], ciō-iéu séng [[Ĭ-sṳ̆-làng-gáu]].
 
{{Ā-ciŭ}}
{{Ĕu-ciŭ}}
{{Authority control}}
[[Category:Ā-ciŭ guók-gă]]
[[Category:Ĕu-ciŭ guók-gă]]