「Iók-hâng, Nê Cṳ̆」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Iók-hâng Nê Cṳ̆ iè-dông gáu Iók-hâng, Nê Cṳ̆
 
{{Italic title‎}}
{{Sĭng-iók Séng-gĭng}}
'''Iók-hâng,Cṳ̆̆̆Cṳ̆''' (約翰二書, dōi-siā: 2Ih.) sê [[Ià-sŭ-gáu]] [[Sĭng-iók Séng-gĭng]] gì guóng, gé-lṳ̆k [[Dáik-géu]] gì dâi-gié.
 
==Chăng-kō̤==
==Nguôi-buô lièng-giék==
*[http://digital.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=cdl;idno=cdl180HÓK-CIŬ-UÂ SÉNG-GĬNG CIÒNG-CŬU]
{{Authority control}}
 
[[Category:Sĭng-iók Séng-gĭng]]