「Gŭng-ciō-cié-dô」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Gŭng-cuō-cié-dô gáu Gŭng-ciō-cié-dô, gó muák-lâi buōng-dā̤ gì tṳ̀ng-dêng-hióng: sṳ̀-diēng ciáng-siā sê gŭng-ciō)
 
{{twinLAT|主制度}}
'''Gŭng-cuōciō-cié-dô''' (君主制度) sê cī kĕk [[Gŭng-cuō (nguòng-siū)|gŭng-cuō]] có̤ guók-gă nguòng-siū gì siŏh cṳ̄ng [[céng-dê-cié-dô]].
 
[[Category:Céng-dê]]