「Iù-tái-gáu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Iù-tái-gáu''' (猶太教) sê Ī-sáik-liĕk mìng-cŭk gì siŏh ciáh cŭng-gáu. Category:Iù-tái-gáu
 
 
'''Iù-tái-gáu''' (猶太教) sê [[Ī-sáik-liĕk]] mìng-cŭk gì siŏh ciáh [[cŭng-gáu]].
 
{{Authority control}}
[[Category:Iù-tái-gáu]]