「Guó-dô gĭng-sṳ̆k」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Guó-dô gĭng-sṳ̆k''' (過渡金屬) sê cī diŏh nguòng-só ciŭ-gĭ-biēu diē-sié d kṳ̆ gì gĭng-sṳ̆k, ék-buăng cī 3 cŭk gáu 12 cŭk gì nguòng-só....)
 
 
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
{{Authority control}}
 
[[Category:Huá-hŏk]]