「Ó̤-muòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
|calling_code = +853
}}
'''Ó̤-muòng''' ({{Siăng|Cdo Ó̤-muòng.oga|澳門|help=no}}; [[Uŏk-ngṳ̄]]: ou<sup>3</sup> mun<sup>4*2</sup>; [[Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄]]: {{lang|pt|Macau}}) sê [[Dṳ̆ng-guók]] nàng-huong gì sioh bih dek-biék hèng-céng-kṳ, ciòng miàng hāu lā̤ „Ó̤-muòng Dek-biék Hèng-céng-kṳ“, sê Dṳ̆ng-guók lâng bih Dek-biék hèng-céng-kṳ ci-ék.
 
== Miàng-ching gì Lài-iù ==