「Dṳ̆ng-guók Káung-nĭk Ciéng-cĕng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Dṳ̆ng-guók Káung-nĭk Ciéng-cĕng''' (中國抗日戰爭) sê cī Dṳ̆ng-huà Mìng-guók diŏh 1937 nièng gáu 1945 nièng cĭ găng huāng-káung Dâi-nĭk-buōng...)
 
'''Dṳ̆ng-guók Káung-nĭk Ciéng-cĕng''' (中國抗日戰爭) sê cī [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] diŏh 1937 nièng gáu 1945 nièng cĭ găng huāng-káung [[Dâi-nĭk-buōng Dá̤-guók]] chĭng-liŏh gì ciéng-cĕng. Ĭ iâ sê [[Dâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng]] gì siŏh-buô-hông.
 
{{Authority control}}
[[Category:Gŭng-sê̤ṳ]]
[[Category:Lĭk-sṳ̄]]