「996 gĕ̤ng-cáuk-cié」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{twinLAT|996工作制}} '''996 gĕ̤ng-cáuk-cié''' (996工作制),)
 
{{twinLAT|996工作制}}
'''996 gĕ̤ng-cáuk-cié''' (996工作制), sê cī siŏh-cṳ̄ng „[[cā-kī-tàu]] 9 dēng siông-băng, [[màng-buŏ]] 9 dēng lŏ̤h-băng, muōi [[lā̤-bái]] gĕ̤ng-cáuk 6 nĭk“ gì gĕ̤ng-cáuk cié-dô, ô sì iâ ĕng lā̤ cī gáuk-cṳ̄ng lō̤-bēng iĕu-giù gĕ̤ng-ìng gă-băng dáng-sê mò̤ gă-băng gĕ̤ng-cṳ̆ gì gĕ̤ng-cáuk cié-dô. Có̤i-cā ĭng-ôi [[uōng-lŏk]] gâe̤ng [[niōng-giông]] hòng-ngiĕk gì gĕ̤ng-ìng gì gău-liù, sāng-sĕng ciā sṳ̀.<ref name="voa_chinese_protest_996_schedule">{{cite web|url=https://www.voachinese.com/a/china-tech-labor-996-20190404/4862315.html|title=中国科技工作者在线抗议“996”工作制|website=美国之音中文网|author1=艾德|author2=黄丽玲|date=2019-04-05|accessdate=2019-04-05|language=zh-hans|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190405024535/https://www.voachinese.com/a/china-tech-labor-996-20190404/4862315.html|archivedate=2019-04-05}}</ref>
'''996 gĕ̤ng-cáuk-cié''' (996工作制),
 
== Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu ==
{{reflist}}
10,181

次編輯