「Chéu」調整以後𣍐蜀樣其地方

// Edit via Wikiplus
~ (空格)
(// Edit via Wikiplus)
{{twinLAT|𣗬}}
[[File:Sequoiadendron giganteum at Kenilworth Castle.jpg|thumb|right|200px|Chéu]]
'''Chéu''' (𣗬), ùng-tĕ̤k '''sê̤ṳ''' (樹), sê cī ô mŭk-cê [[chéu-sĭng]] gâe̤ng [[chéu-ngâ̤]] gì siŏh lôi [[sĭk-ŭk]], â̤ uăk iā sâ̤ nièng. Găk bàng-siòng sĕng-uăk dâi-dŏng, ô gì duâi dău gì [[guáng-mŭk]] iâ â̤ dé̤ṳng hô̤ lā̤ chéu, pī-ṳ̀ gōng [[siŏh-liù]]-chéu, [[dà]]-chéu.
 
Chéu â̤ ngiēk găk ngék-ciēu [[nê-iōng-huá-táng]], [[tū-dê chĭng-sĭk]] gâe̤ng dièu-cīng [[ké-hâiu]] gì huŏng-miêng siŏng-dŏng dṳ̀ng-iéu.
10,170

次編輯