「Giĕ」調整以後𣍐蜀樣其地方

→‎Sṳ̆k-ngṳ̄: // Edit via Wikiplus
→‎Sṳ̆k-ngṳ̄: // Edit via Wikiplus
Giĕ iâ sê [[săng-ngáu|sĕk-nê săng-ngáu]] (十二生肖) cĭ ék, dó̤i-éng gì dê-ciĕ (地支) sê iū (酉), sèng-dāu sê [[gàu]], â-dāu sê [[kēng]].
==Sṳ̆k-ngṳ̄==
*Giĕ-mō̤ bà [[bŏng-só̤]], mò̤ dâi tō̤ dâi có̤. ({{siăng|File:Cdo-fzho 雞母扒糞掃,無事討事做.ogg|雞母扒糞掃, 無事討事做.}})
{{Săng-ngáu}}
 
10,181

次編輯