「Sé-chiông」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Sé-chiông''' diŏh «ê-gĭng» diē-sié cī Tái-iòng, tái-ĭng, siéu-iòng gâe̤ng siéu-ĭng. Diŏh tiĕng-ùng diē-sié, cī chĭng-lṳ̀ng, hièng-ū, bĕk-hū…)
 
'''Sé-chiông''' diŏh «[[ê-gĭng]]» diē-sié cī Tái-iòng, tái-ĭng, siéu-iòng gâe̤ng siéu-ĭng.
 
Diŏh tiĕng-ùng diē-sié, cī chĭng[[chăng-lṳ̀ng]], [[hièng-ū]], bĕk[[băh-hū]] gâe̤ng [[ciŏ-chiók]].
 
==Gái káng==
匿名使用者