「Nìng-dáik」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(// Edit via Wikiplus)
|-
|}
'''Nìng-dáik''' (寧德) sê [[Hók-gióng-sēng]] dĕ̤ng-báe̤k buô iòng-hāi gì siŏh cô̤ dê-gékngék [[siàng-chê]]. Ĭ nàng-buô sê [[Hók-ciŭ]], báe̤k-buô sê [[Ciék-gŏng]] [[Ŭng-ciŭ]], să̤-buô sê [[Nàng-bìng]].
 
== Hèng-céng dăng-ôi ==