「Wikinews」調整以後𣍐蜀樣其地方

// Edit via Wikiplus
(// Edit via Wikiplus)
{{twinLAT|維基新聞}}
[[File:Wikinews-logo.svg|thumb|200px|Wikinews gì dù-biĕu|right]]
'''Wikinews''' (''Wiki Sĭng-ùng'') sê siŏh gá nô̤i-ṳ̀ng cê̤ṳ-iù gì [[sĭng-ùng]] huák-buó uōng-câng, sṳ̆k diŏh [[Wikimedia]]. Ĭ gâe̤ng [[Wikipedia]] gì kṳ̆-biék cêu chiông [[Jimmy Wales]] sū gōng gì: "Găk Wikinews, giĕng-dṳ̆k dà̤ bó̤-dô̤ dŭ sê siā có̤ gâe̤ng báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆ gì ùng-ciŏng siŏng-dó̤i gì sĭng-ùng bó̤-dô̤."<ref>[https://archive.is/20120917180539/www.wired.com/culture/lifestyle/news/2004/11/65819 Wikipedia Creators Move Into News]</ref> Wikinews gì bó̤-dô̤ sê guăng-diēng dṳ̆ng-lĭk gì.
10,167

次編輯