「Liù-sŏng」調整以後𣍐蜀樣其地方

// Edit via Wikiplus
~ (自漢字版// Edit via Wikiplus)
(// Edit via Wikiplus)
Muōi-muōi buó: <chem>SO3 + H2O -> H2SO4</chem>
 
Có̤ chók gì liù-sŏng dŭ-sê cé-liông hŭng-só 92% ī-siông gì nùng liù-sŏng (濃硫酸), gă [[cūi]] cêu â̤ biéng hĭ liù-sŏng (稀硫酸). <ref>{{Cite book| title=苏教版化学1必修|publisher=江苏教育出版社|page=91}}</ref>
== Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu ==
{{reflist}}
[[Category:Huá-hŏk]]
10,181

次編輯