「Éng-nà̤-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

// Edit via Wikiplus
(Sĭng hiĕk: '''Éng-nà̤-ngṳ̄''' (印尼語, Bahasa Indonesia) sê Mā-lài Polynesia ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, iâ sê Éng-nà̤ gì guăng-huŏng ng…)
 
(// Edit via Wikiplus)
 
{{twinLAT|印尼語}}
'''Éng-nà̤-ngṳ̄''' (印尼語, Bahasa Indonesia) sê [[Mā-lài Polynesia ngṳ̄-cŭk]] gì siŏh cṳ̄ng [[ngṳ̄-ngiòng]], iâ sê [[Éng-nà̤]] gì [[guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng]].