「Chiū-gĭ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(// Edit via Wikiplus)
 
{{twinLAT|手機}}
'''Chiū-gĭ''' (手機) iâ hô̤ lā̤ „'''iè-dông diêng-uâ'''“ (移動電話) hĕ̤k-ciā „'''hèng-dông diêng-uâ'''“ (行動電話), sê siŏh cṳ̄ng mò̤ siáng gì [[diêng-uâ]]. Nâ sê ô séng-hô̤, giàng gáu siŏh-chék-ché̤ṳ dŭ â̤ sāi páh gì.
 
10,185

次編輯