「Cocos (Keeling) Gùng-dō̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Cocos (Keeling) Gùng-dō̤''' sê Ó̤-ciŭ gì siŏh ciáh gùng-dō̤. {{Ā-ciŭ}} Category:Ó̤-ciŭ
 
'''Cocos (Keeling) Gùng-dō̤''' sê [[Ó̤-ciŭ]] gì siŏh ciáh [[gùng-dō̤]].
 
{{Dâi-iòng-ciŭ}}
{{Ā-ciŭ}}
[[Category:Ó̤-ciŭ]]
匿名使用者