「Algeria」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Algeria '''Algeria''' sê Hĭ-ciŭ báe̤k-buô gì siŏh ciáh guók-gă. Category:Hĭ-ciŭ guók-gă
 
'''Algeria''' sê [[Hĭ-ciŭ]] báe̤k-buô gì siŏh ciáh guók-gă.
 
{{Hĭ-ciŭ}}
[[Category:Hĭ-ciŭ guók-gă]]
匿名使用者