「Seoul」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Siū-ī 覆蓋重新導向頁面至 Seoul,未留重新導向頁面)
 
[[File:Seoul SK.png|right|thumb|350px|]]
'''Siū-īSeoul''' (首爾, [[Ĭng-ngṳ̄|Ĭng-ngū]] :'''{{PAGENAME}}''', [[Hàng-guók-ngṳ̄]]: 서울) sê [[Dâi-hàng Mìng-guók]] gì siū-dŭ. Siū-ī sê Hàng-guók gì céng-dê dṳ̆ng-sĭng, iā sê Hàng-guók gì lĭk-sṳ̄ ùng-huá miàng siàng, ô săng chiĕng gūi nièng gì lĭk-sṳ̄
 
==Lĭk-sṳ̄==