「Báe̤k Gṳ̆-bī-lô」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
'''Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók''', ([[Tū-ī-gì-ngṳ̄]]: Kuzey Kıbrıs) găng-chĭng '''Báe̤k Gṳ̆-bī-lô''', sê [[1974 nièng]] găhgăk [[Tū-ī-gì]] ciĕ-tì â iù [[Gṳ̆-bī-lô]] hŭng-liĕk chók gì siŏh ciáh guók-gă, mŭk-cièng cuòng sié-gái nâ Tū-ī-gì siŏh ciáh [[cuōciō-guòng guók-gă]] sìng-nêng ĭ. Báe̤k Gṳ̆-bī-lô gì gṳ̆-mìng dâi dŏ̤-só sê [[Tū-ī-gì nè̤ng]], guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng [[Tū-ī-gì-ngṳ̄]], cuōciō-iéu séng [[Ĭ-sṳ̆-làng-gáu]].
 
 
{{Ĕu-ciŭ}}
{{Ā-ciŭ}}
[[Category:Ĕu-ciŭ guók-gă]]
[[Category:Ā-ciŭ guók-gă]]
匿名使用者