「Báe̤k Gṳ̆-bī-lô」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Hók-ciŭ-uâ Sĭng-iók ciŏng Cyprus siā có̤ Gṳ̆-bī-lô, bī Gô-iók diē áng Hĭ-báik-lài-ngṳ̄ siā gì ''Gĭ-dī'' gáing ciék-gê̤ṳng dŏng-gĭng Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄ gì dŭk-ĭng. Gó-chṳ̄ siŭ-gāi.)
 
'''Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók''', ([[Tū-ī-gì-ngṳ̄]]: Kuzey Kıbrıs) găng-chĭng '''Báe̤k Gṳ̆-bī-lô''', sê [[1974 nièng]] găh [[Tū-ī-gì]] ciĕ-tì â iù [[Gṳ̆-bī-lô]] hŭng-liĕk chók gì siŏh ciáh guók-gă, mŭk-cièng cuòng sié-gái nâ Tū-ī-gì siŏh ciáh [[cuō-guòng guók-gă]] sìng-nêng ĭ. Báe̤k Gṳ̆-bī-lô gì gṳ̆-mìng dâi dŏ̤-só sê [[Tū-ī-gì nè̤ng]], guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng [[Tū-ī-gì-ngṳ̄]], cuō-iéu séng [[Ĭ-sṳ̆-làng-gáu]].
 
{{Ĕu-ciŭ}}
{{Ā-ciŭ}}
[[Category:Ĕu-ciŭ guók-gă]]
[[Category:Ā-ciŭ guók-gă]]
匿名使用者