「Mì-niōng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{twinLAT|微軟}}
[[File:Microsoft logo and wordmark.svg|thumb|right|200px|Mì-nuōngniōng gì [[siŏng-biĕu]]]]
'''Mì-nuōngniōng gŭng-sĭ''' (微軟公司, [[Ĭng-ngṳ̄]]: Microsoft Corporation) sê [[Mī-guók]] siŏh ciáh có̤ [[gié-sáung-gĭ]] gì siông-chê gŭng-sĭ. 1975 nièng, iù [[Bī-lò̤Bill Gái-cṳ̀Gates]] gâe̤ng [[Bō̤-lò̤Paul Ăi-lùngAllen]] lâng ciáh nè̤ng sìng-lĭk. Cūng-buô găh Mī-guók [[Huà-sêng-dáung-ciŭWashington]] gì [[Lòi-dáik-mūng-dáikRedmond (Washington)|Redmond]].
 
[[Category:gŭng-sĭ]]