「Siâ-huôi-ciō-ngiê」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Siâ-huôi-cuō-ngiê kòe Siâ-huôi-ciō-ngiê: misspelling)
 
'''Siâ-huôi-cuōciō-ngiê''' (社會主義) sê siŏh- cṳ̄ng [[céng-dê]] lī-lâung, iâ-sêgâe̤ng siŏh-cū ngcéngcéng-dê ông-dông. Ĭ ciuciō-diŏng [[gĕ̤ng-ìng găi-gék]] ,mò̤ -uăāgguăng nàng-nṳ̄ dŭ ĭng-găi kĕk [[mìng-ciō|mìng-cuō]] gì huŏng-sék cĭk-tā̤ guăng-lī siŏh ciáh [[siâ-huôi]].
 
Siê-huôi-cuōciō-ngiê â̤ dé̤ṳng buŏng [[kuŏ-hŏk siâ-huôi-ciō-ngiê|kuŏ-hŏk siâ-huôi-cuō-ngiê]], [[guók-gă siâ-huôi-ciō-ngiê|guók-gă siâ-huôi-cuō-ngiê]], [[mìng-ciō siâ-huôi-ciō-ngiê|mìng-cuō siâ-huôi-cuō-ngiê]], [[Dṳ̆ng-guók dĕk-sáik siâ-huôi-ciō-ngiê|Dṳ̆ng-guók dĕk-sáik siâ-huôi-cuō-ngiê]] dēng dēng.
 
==Gái Káng==
*[[Gê̤ṳng-sāng-ciō-ngiê|Gê̤ṳng-sāng-cuō-ngiê]]
*[[Cṳ̆-buōng-ciō-ngiê|Cṳ̆-buōng-cuō-ngiê]]
 
[[Category:Céng-dê]]