「Gŭng-ciō-cié-dô」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Gŭng-cuō-cié-dô kòe Gŭng-ciō-cié-dô
'''Gŭng-cuōciō-cié-dô''' (君主制度) sê cī kĕk [[gŭng-ciō (nguòng-siū)|gŭng-cuōciō]] có̤ guók-gă nguòng-siū gì siŏh cṳ̄ng [[céng-dê-cié-dô]].
 
[[Category:Céng-dê]]