「Nĭk-buōng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~
Mìng-dê Mì-sĭng cĭ-hâiu, Nĭk-buōng sìng-ùi sié-gái có̤i giòng gì guók-gă cĭ ék, páh bâi Dṳ̆ng-guók (1894 - 1895 nièng gì [[Gák-ngū Hāi-ciéng]]) gâe̤ng Ngò̤-lò̤-sṳ̆ (1904 - 1905 nièng gì [[Nĭk-Ngò̤ ciéng-cĕng]]). Gáu [[Dâ̤-nê-huòi Sié-gái Duâi-ciéng|Nê Ciéng]] sèng-hâiu, Nĭk-buōng gióng-lĭk "Dâi Dĕ̤ng-ā Gê̤ṳng-ìng-kuŏng" (大東亞共榮圈), liāng-tū bău-guák Nĭk-buōng buōng-tū, [[Kó-hiĕk Dō̤]] nàng buô, Dṳ̆ng-guók dĕ̤ng-buô, Dièu-siēng, [[Dài-uàng]], [[Nàng-iòng]] gâe̤ng Tái-bìng-iòng gì cĭng sâ̤ dê-kṳ̆.
[[File:AtomicEffects-p4.jpg|thumb|250px|Diòng-gì diŏh nguòng-cṳ̄-dâng dàu-bóng hâiu.|left]]
Nĭk-buōng gì gê̤ṳng-dâi lĭk-sṳ̄ dŭ sê ké̤ṳk [[Gŭng-guók-ciō-ngiê|Gŭng-guók-cuō-ngiê]] sū tūng-dê gì, ék-dĭk gáu Nê Ciéng giék-sók: [[1945 nièng]] Mī-guók hióng Nĭk-buōng gì [[Guōng-dō̤]] gâe̤ng [[Diòng-gì]] dàu-bóng 2 lăk [[nguòng-cṳ̄-dâng]], tài sī chiĕu-guó 21 uâng nè̤ng. 8 nguŏk 15 hô̤, Nĭk-buōng dàu-hòng, Nê Ciéng iù-sê giék-sók.
 
=== Hiêng-dâi ===
163

次編輯