「Chók-sié」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Chók-sié''' (出世), iâ hô̤ lā̤ '''chók-sĕng''' (出生), sê cī mū-tā̤ săng-giāng, hĕ̤k-ciā âu-dâi téng mū-tā̤ diē-sié săng chók-lì gì guó…)
 
*[[Sī]]
 
[[Category:Sĕng-ŭk]]
匿名使用者