「Chéu」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
空格
~ (空格)
Chéu â̤ ngiēk găk ngék-ciēu [[nê-iōng-huá-táng]], [[tū-dê chĭng-sĭk]] gâe̤ng dièu-cīng [[ké-hâiu]] gì huŏng-miêng siŏng-dŏng dṳ̀ng-iéu.
 
Chéu găk gô-dā̤ iâ hô̤ lā̤ '''mŭk''' (木). Mŭk iâ sê [[Dṳ̆ng-guók]] [[ngū-hèng]] dâi-dŏng gì siŏh ciáh.
==Gái káng==
*[[Chà]]
10,170

次編輯