「Wikipedia:Cáuk-gă dù-piéng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
<noinclude>{{twinLAT|Wikipedia:作佳圖片}}</noinclude>{| width="100%" style="background:#FFFFFF; border:solid 1px #479429;" cellspacing="0" cellpadding="10"
{| width="100%" style="background:#FFFFFF; border:solid 1px #479429;" cellspacing="0" cellpadding="10"
|-
| colspan="2" |Diŏh „Cáuk-gă dù-piéng“ cŭ-uái liĕk chók lì gì ùng-ciŏng dŭ bī-gáu cóng, â̤ dé̤ṳng nṳ̄ kó̤ ché̤ṳ siŏh ché̤ṳ.