「Nièng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
 
{{twinLAT|年}}
'''Nièng''' (年) sê siŏh ciáh [[sì-găng]] dăng-ôi, chă-bók-dŏ̤ siŏng-dŏng [[dê-giù]] ièng [[tái-iòng]] chiŏ-chiŏ siŏh kuàng gì siŏh ciáh [[ciŭ-gĭ]].
 
10,181

次編輯