「Ó̤-muòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
2 bĭh biĕu-chiĕng: Chiū-gĭ-bēng tiàng-sê̤ṳ gāi gì Sāi chiū-gĭ gāi
{{Wiki-huá}}
[[File:Ruinas de Sao Paulo.jpg|thumb]]
Ó̤-muòng {{Siăng|Cdo Ó̤-muòng.ogg}} sê [[Dṳ̆ng-guók]] nàng huong gì sioh bih dek-biék hèng-céng-kṳ, ciòng miàng hāu lā̤ „Ó̤-muòng Dek-biék Hèng-céng-kṳ“, sê Dṳ̆ng-guók lâng bih Dek-biék hèng-céng-kṳ ci-ék.
 
== Miàng-ching gì Lài-iù ==
94

次編輯