「Tiĕng-ciō-gáu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Tiĕng-cuō-gáu chit ia̍h khì Tiĕng-ciō-gáu
 
Dói-ùi Hók-ciŭ gâe̤ng Dṳ̆ng-guók bàng-siòng gōng gì Tiĕng-cuō-gáu, cék Lò̤-mā-tiĕng-cuō-gáu, chiāng chăng-giéng [[Lò̤-mā-tiĕng-cuō-gáu]].
 
[[Category:Gĭ-dók-gáu]]