「1999 nièng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{Year|1999}} ==Duâi dâi== *12 nguŏk 20 hô̤: Può-dò̤-ngà ciŏng Ó̤-muòng gì ciō-guòng iè-gău ké̤ṳk [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]...)
 
 
 
==Duâi dâi==
*[[12 nguŏk 20 hô̤]]: [[PuòBuò-dò̤-ngà]] ciŏng [[Ó̤-muòng]] gì ciō-guòng iè-gău ké̤ṳk [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]].
 
==Chók-sié==