「Chéu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~
{{twinLAT|𣗬}}
[[File:Sequoiadendron giganteum at Kenilworth Castle.jpg|thumb|right|200px|Chéu]]
'''Chéu''' (𣗬), ùng-tĕ̤k '''sṳ̂''' (樹), sê cī ô mŭk-cê chéu-sĭng gâe̤ng chéu-ngâ̤ gì siŏh lôi [[sĭk-ŭk]], â̤ uăk iā sâ̤ nièng. Găk bàng-siòng sĕng-uăk dâi-dŏng, ô gì duâi dău gì [[guáng-mŭk]] iâ â̤ dé̤ṳng hô̤ lā̤ chéu, pī-ṳ̀ gōng [[siŏh-liù]]-chéu, [[dà]]-chéu.