「Euro」調整以後𣍐蜀樣其地方

Ĕu-nguòng
(Sĭng hiĕk: '''Ĕu-nguòng''' sê Ĕu-ciŭ Lièng-mèng gì guók-gă huák-hèng gì huó-bê. Category:Gĭng-cá̤
 
(Ĕu-nguòng)
'''Ĕu-nguòng''' sê [[Ĕu-ciŭ Lièng-mèng]] gì guók-gă huák-hèng gì huó-bê.
 
== Ngiê-dāu lièng-giék ==
* {{cite web|url=http://www.bis-ans-ende-der-welt.net/Europa-B-En.htm|title=Ĕu-nguòng - EURO-banknotes and history|language=en,de|editor=Heiko Otto|accessdate=2017-06-21}} {{en}}
 
[[Category:Gĭng-cá̤]]
匿名使用者