「Nìng-dáik」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
 
==Lĭk-sṳ̄==
Nìng-dáik lĭk-sṳ̄ dék cā â̤ dŭi-sùi gáu [[Gô-sĭksiŏh-ké Sì-dô̤i]] gì '''Hāi-éng-ùng-dò̤ Ùng-huá Hiê-tūng''' (海印紋陶文化系統). 282 nièng, [[Céng-dièu]] céng-hū kăi-sṳ̄ tūng-dê ciā dê-kṳ̆. [[Nguòng-dièu]] sì-hâiu, gióng-lĭk Hók-nìng-ciŭ (福寧州). [[Chĭng-dièu]] Ṳ̆ng-céng nièng-găng, siék Hók-nìng-hū (福寧府).