「Mìng-nàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Mìng-nàng''' (閩南, Mìng-nàng-ngṳ̄: Bân-lâm) sê cī Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng nàng-buô gì dê-huŏng, bău-guák Ciŏng-ciŭ, Ciòng-ciŭ...)
 
'''Mìng-nàng''' (閩南, [[Mìng-nàng-ngṳ̄]]: Bân-lâm), iâ hô̤ lō̤ â-nàng (下南), sê cī [[Dṳ̆ng-guók]] [[Hók-gióng-sēng]] nàng-buô gì dê-huŏng, bău-guák [[Ciŏng-ciŭ]], [[Ciòng-ciŭ]] gâe̤ng [[Â-muòng]] săng ciáh dê-gék-chê. Ô gì sèng-âu iâ â̤ bău-guák [[Dài-uăng]] guāng gì [[Gĭng-muòng]]. A-nàng gì miàng lài-nguòng ṳ̀ â-luô (下路), cêu sê gū-dā̤ gì â săng-hū (下三府) nàng-buô gì Ciŏng-ciŭ gâe̤ng Ciòng-ciŭ.
 
[[Category:Mìng-nàng]]
237

次編輯