「Dâi-mā-sáik」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Dâi-mā-sáik ciā miàng-cê chók-hiêng diŏh Bàng-uâ-cê Séng-gĭng Cháung-sié-gié 14:15 ("bô dŭi gáu Hò̤-bă, cêu sê diŏh Dâi-mā-sáik báe̤k biĕng"), sū-ī ng-sāi cióh Ĭng-ngṳ̄ gì Damascus.)
'''Dâi-mā-sáik''' ([[Ā-lá-báik-ngṳ̄]]: دمشق‎) sê [[Sê̤ṳ-lé-ā]] gì siū-dŭ, [[Dṳ̆ng-dĕ̤ng]] ô-miàng gì gū siàng, ìng-kēu 1,711,000.
#重新導向 [[Dâi-mā-sáik]]
 
[[Category:Ā-ciŭ]]