「10 nguŏk 14 hô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
~
 
{{DayInfo|10|14}}
 
== Cáik-nĭk ==
 
== Duâi dâi ==
* '''[[1066 nièng]]''': [[Normandy]] gŭng-ciók [[Willam 1-sié]] diŏh '''[[Hastings Ciéng-ĭk]]''' tài-sī [[Ĭng-gáik-làng]] guók-uòng [[Harold Godwinson]].
* '''[[1851 nièng]]''': '''[[Reuters tŭng-séng-siâ]]''' diŏh [[Ĭng-guók]] gì [[Lùng-dŭng]] kŭi-ngiĕk.
* '''[[1964 nièng]]''': '''[[Leonid Brezhnev]]''' dŏng-sōng [[Sŭ-lièng Gê̤ṳng-sāng-dōng]] Dṳ̆ng-iŏng ūi-nguòng-huôi gì cṳ̆-gé.
 
== Chók-sié ==
 
== Guó-sié ==
 
[[Category分類:10 nguŏk]]
13

次編輯