「Bloemfontein」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Bloemfontein''' sê Nàng-hĭ gì siŏh ciáh siàng-chê. Nàng-hĭ gì có̤i gŏ̤ lĭk-huák gĭ-gáiu găk cŭ-uái. Category:Nàng-hĭ Category:siàng-chê
 
 
'''Bloemfontein''' sê [[Nàng-hĭ]] gì siŏh ciáh siàng-chê. Nàng-hĭ gì có̤i gŏ̤ lĭksṳ̆-huák gĭ-gáiu găk cŭ-uái.
 
[[Category:Nàng-hĭ]]
匿名使用者