「12 nguŏk 29 hô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{DayInfo|12|29}} ==Cáik-nĭk== ==Duâi dâi== *1911 nièng: Nguôi Mūng-gū téng Dṳ̆ng-guók diē-sié dŭk-lĭk chók lì, gióng-lĭk Dâi Mūng-gū Guók....)
 
 
 
==Duâi dâi==
*[[1911 nièng]]: [[Nguôi MūngMùng-gū]] téng [[Dṳ̆ng-guók]] diē-sié dŭk-lĭk chók lì, gióng-lĭk [[Dâi MūngMùng-gū Guók]].
*[[1911 nièng]]: [[Sŏng Dṳ̆ng-săng]] dŏng-sōng [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] lìng-sìng dâi-cūng-tūng.
==Chók-sié==
匿名使用者