「10 nguŏk 30 hô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{DayInfo|10|30}} ==Cáik-nĭk== ==Duâi dâi== * '''637 nièng''': Ă-lá-báik Dá̤-guók céng-līng '''Antioch'''. * '''1905 nièng''': Ngò̤-lò̤-sṳ̆...)
 
 
 
==Duâi dâi==
* '''[[637 nièng]]''': [[Ă-lá-báik Dá̤-guók]] céng-līngliāng '''[[Antioch]]'''.
* '''[[1905 nièng]]''': [[Ngò̤-lò̤-sṳ̆]] huòng-dá̤ [[Nicholas II]] ciáng-sék băng-buó ciā guók gì tàu buô hièng-huák, '''sìng-lĭk [[Guók-gă Duma]]'''.
* '''[[1960 nièng]]''': [[Ĭng-guók]] ĭ-sĕng [[Michael Woodruff]] sìng-gŭng có̤ siàng sié-gái gà̤-dēng '''tàu ciáh [[sêng-iè-sĭk]] chiū-sŭk'''.
匿名使用者