「10 nguŏk 29 hô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{DayInfo|10|29}} ==Cáik-nĭk== ==Duâi dâi== * '''1675 nièng''': Dáik-guók só-hŏk-gă Gottfried Wilhelm Leibniz tàu huòi kék „∫“ ciā hù-hô̤ có̤ '...)
 
 
 
==Duâi dâi==
* '''[[1675 nièng]]''': [[Dáik-guók]] só-hŏk-gă [[Gottfried Wilhelm Leibniz]] tàu huòi kékkĕk „∫“ ciā hù-hô̤ có̤ '''[[cék-hŭng]] gì biĕu-cé'''.
* '''[[1863 nièng]]''': '''[[Guók-cié È̤ng-sĕk-cê-huôi]]''' diŏh [[Sôi-sê̤ṳ]] gì [[Ginevra]] sìng-lĭk.
* '''[[1956 nièng]]''': [[Ī-sáik-liĕk]] páh [[Ăi-gĭk]] gì [[Să̤-nâiSinai Buáng-dô̤]], '''[[Dâ̤ 2 ché̤ṳ Dṳ̆ng-dĕ̤ng Ciéng-cĕng]]''' báuk-huák.
* '''[[1958 nièng]]''': [[Sŭ-lièng]] cáuk-gă '''[[Boris Pasternak]]''' diŏh ĭ guók-nô̤i gì ák-lĭk cĭ giâ, mò̤-niĕ-ài sŏng-buó huóng-ké cê-gă dáik gáu gì [[Nobel Ùng-hŏk-ciōng]].
==Chók-sié==
匿名使用者