「10 nguŏk 14 hô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{DayInfo|10|14}} ==Cáik-nĭk== ==Duâi dâi== * '''1066 nièng''': Normandy gŭng-ciók Willam I diŏh '''Hastings Ciéng-ĭk''' tài-sī Ĭng-gáik-làng gu...)
 
 
==Duâi dâi==
* '''[[1066 nièng]]''': [[Normandy]] gŭng-ciók [[Willam I1-sié]] diŏh '''[[Hastings Ciéng-ĭk]]''' tài-sī [[Ĭng-gáik-làng]] guók-uòng [[Harold Godwinson]].
* '''[[1851 nièng]]''': '''[[Reuters tŭng-séng-siâ]]''' diŏh [[Ĭng-guók]] gì [[Lùng-dŭng]] kŭi-ngiĕk.
* '''[[1944 nièng]]''': [[Nazi Dáik-guók]] gì nguòng-só̤i '''[[Erwin Rommel]]''' ké̤ṳk nè̤ng huák-hiêng gâe̤ng áng-sák [[Adolf Hitler]] gì nè̤ng ô găng-guó, gó-chṳ̄ Hitler bék ĭ cê̤ṳ-sák.
* '''[[1964 nièng]]''': '''[[Leonid Brezhnev]]''' dŏng-sŏngsōng [[Sŭ-lièng Gê̤ṳng-sāng-dōng]] Dṳ̆ng-iŏng ūi-nguòng-huôi gì cṳ̆-gé.
 
==Chók-sié==
 
匿名使用者