「10 nguŏk 2 hô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{DayInfo|10|2}} ==Cáik-nĭk== ==Duâi dâi== * '''1187 nièng''': Ăi-gĭk gì guók-uòng '''Saladin''' páh giâ ké̤ṳk Sék-cê-gŭng ciéng kó̤ 88 nièng...)
 
 
 
==Duâi dâi==
* '''[[1187 nièng]]''': [[Ăi-gĭk]] gì guók-uòng '''[[Saladin]]''' páh giâ ké̤ṳk [[SékSĕk-cê-gŭng]] ciéng kó̤ 88 nièng gì [[Ià-lô-sák-lênglēng]].
* '''[[1628 nièng]]''': [[Mìng-dièu]] có̤i hâiu siŏh ciáh [[huòng-dá̤]] '''[[Cùng-dĭng Huòng-dá̤]]''' dĕng-gĭ.
* '''[[1925 nièng]]''': [[Ĭng-guók]] nè̤ng [[John Logie Baird]] huák-mìng tàu gá '''[[diêng-sê]]'''.
* '''[[1941 nièng]]''': [[Năk-sóiNazi Dáik-guók]] gì buô-dôi páh gáu [[Sŭ-lièng]] gì '''[[Mŏ̤h-sṳ̆-kuŏ]]'''.
 
==Chók-sié==
匿名使用者