「Hók-ăng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
(Sĭng hiĕh: '''Hók-ăng-uâ''' (福安話) sê Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ báe̤k buô huŏng-ngiòng gì dô̤i-biēu ngṳ̄-ngiòng, ciō-iéu tŭng-hèng diŏh Hók-gióng-sēng [[M...)
 
~
'''Hók-ăng-uâ''' (福安話) sê [[Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄]] báe̤k buô [[huŏng-ngiòng]] gì dô̤i-biēu [[ngṳ̄-ngiòng]], ciō-iéu tŭng-hèng diŏh [[Hók-gióng-sēng]] [[Mìng-dĕ̤ng]] gì [[Nìng-dáik]] dê-kṳ̆. Ĭng-ôi gô-dā̤ [[Hók-ăng]] sê Nìng-dáik dê-kṳ̆ gì ùng-huá dṳ̆ng-sĭng, gó-chṳ̄, Hók-ăng-uâ ké̤ṳk nêng-ùi sê Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ báe̤k-buô gì dô̤i-biēu.
 
[[Chĭng-dièu]] muăk-nièng, ô chók-sié siŏh buōng gái-siêu Hók-ăng-uâ ĭng-ông gì ông-cṳ̆, hô̤ lō̤ «[[Ăng-kiŏng Báik-ĭng]]» (安腔八音).
 
==Gâe̤ng Hók-ciŭ-uâ gì kṳ̆-biék==